Drinkwaterspecial melkgeiten – deel 2 (van 4) – Het drinkgedrag van geiten, en.. wat kunnen we hiermee?

Een 4-delige serie over drinkwater bij melkgeiten
Vandaag het 2e deel, deel 3-4 volgen in de komende weken. Elk deel blijft op Goatshopping.nl staan en kan dus prima als naslagwerk gebruikt worden. Heel graag zien we je reactie op de inhoud tegemoet.
 
 1. Behoefte drinkwater: Hoeveel liter water drinkt een melkgeit eigenlijk per dag?
 2. Het drinkgedrag van geiten, en.. wat kunnen we hiermee?
 3. Kwaliteit van drinkwater: Hoe schoon is het drinkwater?
 4. Oplossing(en) voor jouw bedrijf
 

Deel 2: Het drinkgedrag van geiten, en.. wat kunnen we hiermee?

Zoals we weten bestaat melk voor het overgrote deel uit water (rond de 87%!). In het eerste deel van de drinkwaterspecial van 10 september j.l.hebben we al benadrukt dat een (hoogproductieve) melkgeit een grote drinkwaterbehoefte heeft (tot 15 à 18 liter per dag). Deze twee feiten geven aan hoe belangrijk het is om veel en schoon drinkwater beschikbaar te hebben voor uw dieren.

In dit deel gaan we het natuurlijke drinkgedrag van geiten benutten om het verschil van de werkelijke wateropname en de waterbehoefte zo klein mogelijk te krijgen en te behouden.  

De geit zorgt van nature zelf voor voldoende wateropname, toch? 

Ja en nee.

Ja: geiten gaan meerdere keren per dag water drinken, waarbij ze per keer meerdere liters water opnemen.

En nee: er liggen meerdere knelpunten op de loer waardoor de wateropname in de praktijk minder kan zijn dan de behoefte. We zullen hier enkele van deze punten benoemen: 

 1. Beperkte beschikbaarheid van water in de drinkbakken.
  1. Geiten gaan dan wel vaker (kort) naar de drinkbak, maar er zijn wel twee echte piekmomenten bij de drinkbak(ken) / drinkpunten, kort na het melken en kort na het vreten. Bij meerdere aanwezige geiten op hetzelfde moment is het risico op te weinig water in de bakken het grootst. Belangrijk is daarom voldoende stroomsnelheid vanuit de leiding.  De capaciteit van het vaak gebruikte vlottersysteem kan dan kritisch laag worden. Ook de biofilm, een slijmlaag (geproduceerd door bacteriën), die in bijna alle drinkbakken en toevoerleidingen voorkomt heeft een negatieve invloed op de doorstroming.
 2. Te weinig (open) drinkbakken
  1. Zijn er wel voldoende drinkbakken / drinkpunten in de stal  / pot beschikbaar? Een algemene regel is dat er 1 open waterbak per 50 à 75 melkgeiten in een pot moet zijn (met een minimum van 2 stuks). Belangrijk is dat deze bakken goed gesitueerd zijn in de stal, dus zo kort mogelijke looplijnen voor de geit en niet in hoeken en doodlopende delen van de stal. Te weinig drinkbakken geeft meer risico op stress bij geiten die lager in de hiërarchie staan. 
  2. Is er genoeg ‘open’ drinkwater? Is er voldoende ruimte rondom de drinkbakken voor deze geiten? Geiten hebben net als koeien een voorkeur voor ‘open’ drinkwateroppervlakte. Als ze dit natuurlijk drinkgedrag kunnen tonen zal dit de drinkwateropname bevorderen.
 3. Te weinig smakelijk  / fris  / lauw drinkwater.
  1. Worden de drinkbakken wel regelmatig schoongemaakt? Veel waterbakken hangen aan de binnenzijde van de pot waardoor de bereikbaarheid voor de geit goed is , maar er is een grotere kans op vervuiling van strooisel in de bakken.
  2. De reeds genoemde biofilm heeft ook een bewezen negatieve invloed op de smakelijkheid en daarmee op de drinkwateropname (in het derde deel van de Drinkwaterspecial zal ingegaan worden op de kwaliteit van het drinkwater!).
  3. Is het drinkwater niet te koud óf niet te warm? Zoals reeds genoemd in deel 1 hebben de geiten een voorkeur voor lauw drinkwater (rond de 20 graden Celsius).

Hoe herkenbaar is dit voor jouw bedrijf?

Wij willen graag afsluiten met enkele tips / aandachtspunten, die mogelijk nuttig kunnen zijn bij de inventarisatie van de drinkwatervoorziening op jouw bedrijf: 

 • Hebben de huidige drinkbakken voldoende capaciteit? Kijk eens tijdens de piekmomenten (na melken  / vreten) bij de drinkbak of er voldoende water(niveau) in blijft staan.
 • Zijn er voldoende waterpunten in de stal? Observeer de geiten bij het drinken (piekmomenten bij warm weer, hogere waterbehoefte!) en let op verdringing/ stress. Bij te weinig open drinkbakken kun je erover nadenken om enkele ‘drinkpotjes’ of waterbakken erbij te zetten. Voordelen hiervan zijn nog kortere looplijnen, minder stress bij de bakken en eenvoudige reiniging.
 • Is het drinkwater smakelijk en fris genoeg? Observeer de geit, blijft ze wel lang genoeg staan bij de drinkbak, doet ze de bek volledig in de bak? Zit er biofilm (slijmlaag) aan de binnenkant van de drinkbak? (in deel 3 meer informatie en advies over de kwaliteit van drinkwater).

Genoeg werk aan de winkel.

In het volgende deel meer over de kwaliteit van het drinkwater, is het wel zo schoon als we denken?

Wat zijn jouw ervaringen? Reacties zijn welkom.

Tot snel, op goatshopping.nl
Vriendelijke groet,
Herman en Ferdinand
Goatshopping.nl