Producten

  1. Home
  2. Voeradditieven
  3. ACID BUF – ORGANISCHE PENSBUFFER 2.0 UIT ZEEALGEN – 500 kg

ACID BUF – ORGANISCHE PENSBUFFER 2.0 UIT ZEEALGEN – 500 kg

735.00

Acid Buf heeft door haar organische structuur een veel beter biologische beschikbaarheid dan bv Natriumbicarbonaat.  Het buffert bijna dubbel zoveel zuur en houdt daardoor de kosten per geit lager én is bovendien gezonder voor de geit, met een bonus van zeer goed oplosbaar magnesium!

Calcium én magnesium in hoog beschikbare organische vorm, uit zeealgen geoogst. Als pensbuffer beter én goedkoper dan natriumbicarbonaat. Dosering 10-15 gram/dier/dag.

Gebruik Acid Buf niet alleen bij acute problemen maar vooral ook preventief tegen subacute pensverzuring! Ook voor de kwaliteit van de hoeven en de vruchtbaarheid is een goede pensbuffering een must.

Levertermijn: in overleg
Categorie: Voeradditieven, Vruchtbaarheid
Artikelnummer: 01TR12-1-2

Acid Buf organische pensbuffer – uit zeealgen

Acid Buf is een koolzure kalksoort bestaand uit de skeletten van zeealgen. De skeletten hebben een unieke holle, honingraatvormige, structuur wat ze uiterst geschikt maakt voor een efficiënte en langdurige organische reactie met zuren (bv in de pens). Zowel het calcium als het magnesium in dit product is nagenoeg volledig oplosbaar (dus beschikbaar) bij de zuurtegraad van de pensvloeistof.

Deze zeealgen en de skeletten uit calcium en magnesium groeien in bijzondere omstandigheden (afhankelijk van temperatuur, waterconditie ,stroming etc) voor de kust van Ierland en IJsland, en van mindere kwaliteit ook voor die van Bretagne. Onder streng gecontroleerde omstandigheden (in verband met de duurzaamheid van de biotoop) wordt de kalksoort geoogst en bewerk tot bruikbare droge ‘koolzure kalk’.

Ten opzichte van het veel gebruikte natriumbicarbonaat (of eigenlijk natriumwaterstofcarbonaat) heeft Acid Buf veel hogere buffercapaciteit per gram product. Dit is ook goed te zien aan de chemische reacties voor buffering (HCl is hier het zuur):

Acid Buf:

CaCO3     +     2HCl     =>     CaCl2     +     CO2     +     H2O

Natriumbicarbonaat:

NaHCO3    +     HCl     =>    NaCl     +    CO2     +    H2O

Hiermee kan Acid Buf bijna de dubbele hoeveelheid zuur neutraliseren van ‘bicarbonaat’. En daarbij komt als extra nog de functie van het aandeel magnesium in Acid Buf.

Het effect is dat Acid Buf welliswaar iets later begint met bufferen maar dit wel veel langer doorzet, een langduriger buffering dus, en daarmee netto meer buffercapaciteit heeft. In de onderstaande figuur is te zien dat, in vergelijk met de onbehandelde- en natriumbicarbonaat (‘Sodium Bicarb’) behandelde groep, in de Acid Buf groep de pens veel minder tijd onder de kritische pH-waarde van 5.5 doorbrengt, dus per saldo minder zuur cq verzuurd is. Een verzuurde pens zal als noodmaatregel stil gaan liggen, om verdere verzuring te voorkomen.

In het verleden werd aangenomen dat in Europa 22% van de ‘verse koeien’ issues met SARA (Subacute Ruminal Acidosis, subacute pensverzuring) hebben.  “Maar, de pens fermentatie staat behoorlijk onder druk al ver voordat werkelijke verzuring toeslaat. Dat is waarom preventieve pensbuffering zo belangrijk is”

Lees wat meer hierover in dit mooie artikel van Wilma Wolters uit Geitenhouderij december 2017

Voor het dier is een stabiele pH minimaal tussen 5.9 en 6.2 erg wenselijk met als voordelen een betere vertering en gezondere (minder gevoelige) hoeven  Met een efficiëntere vertering volgen vaak betere productiecijfers:

Resumerend: Er is geen goede reden om natriumbicarbonaat te gebruiken als pensbuffer als er ook Acid Buf beschikbaar is. De prijs voor Acid Buf ligt hoger per Kg product maar er is  veel minder van nodig. De kostprijs komt daarmee dus lager uit. Er zijn wél goede redenen om het hele jaar rond Acid Buf in het rantsoen op te nemen.

Ter info, hierbij een paar interessant (Engelstalige) artikelen.

Onder andere over hoe pensmanagement (stabiliseren van de pH) je melk-uit-ruwvoer maximaliseert

en

Waarom pensbuffering vooral ook belangrijk is vóórdat er verzuring plaatsvindt! 

Gerelateerde producten